Mapa Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Krakowie

Sala wykładowa 123

Sala wykładowa 124

Sala wykładowa 114

Sala wykładowa 115

Pracownia komputerowa 107

Sala wykładowa 121

Sala wykładowa 126

Sala wykładowa 112

Sala wykładowa 105

Pracownia komputerowa 212

Sala wykładowa 108

Gabinet Zastępcy dyrektora

Biblioteka

Godziny otwarcia: bib
Poniedziałek 9:30 — 14.30
Wtorek 9:30 — 14.30
Środa 9:30 — 15:00
Czwartek 9:30 — 15:00
Piątek 9:30 — 15.30

Pracownia komputerowa 215

Sala wykładowa 208

Sekretariat uczniowski

Pracowania gastronomiczna

Stołówka

st

Gabinet Dyrektora

Sala gimnastyczna

Szatnia

Gabinet pielęgniarki

Pracownia komputerowa 206

Portiernia

Aula

Sala wykładowa 8

Pokój nauczycielski

Sekretariat

Gabinet pedagoga